Data en netwerken

Data en netwerken

De vier aspecten van gegevens

Pragmatisch aspect: Een gewenste uitwerking van de gegevens. Deze heeft betrekking op de uitwerking die vervolgens een bepaald signaal heeft op de gedragingen van de ontvanger. Wanneer het zo zou zijn dat de uitwerking door de zender van de gegevens anders is dan bedoeld, spreek je van een pragmatische storing. Denk aan verkeersborden die je op een bepaalde plaats zet die gewenst is voor de verkeersdeelnemers. Je krijgt hierdoor duidelijkheid.

Semantisch aspect: Dit aspect heeft betrekking tot de betekenis van de gegevens. De zender en ontvanger moeten tijdens het uitwisselen van gegevens dezelfde betekenis hebben aan deze tekens. Wanneer er aan deze voorwaarde niet is voldaan, spreek je van een semantische storing. Denk aan een verkeersbord die aangeeft dat iedere verkeersdeelnemer één richting moet rijden. Je eigen interpretatie kan dan leiden tot gevaarlijke situaties.

Syntactisch aspect: Dit is een overdracht van gegevens door middel van taal, gebaren en/of codes. De syntaxis legt vast aan welke regels we ons moeten houden. Welke tekens je mag of moet gebruiken. Ervan afwijken kan tot een storing oplopen. Denk aan een verkeersbord die een vastgestelde vorm heeft waardoor deze duidelijk te herkennen is.

Technisch aspect: Dit aspect is de technische uitvoering van de gegevens. Hierbij wordt op een bepaalde wijze verstaan waar de gegevens worden opgeslagen. Denk aan een bord die een bepaalde grootte en gewicht heeft en of die bijvoorbeeld van kunststof is gemaakt of het kent een bepaalde duurzaamheid.

Netwerktopologie

Dit is een indeling en koppelingen van onder anderen computers die binnen een computernetwerk of telefooncentrales in een telecommunicatienetwerk liggen.Dit bepaalt de manier waarop ze onderling met elkaar verbonden zijn. Deze onderscheidt je van vijf soorten.

Maasnetwerk: Geschikt voor hogere netvlakken. Een van de voordelen is namelijk een directe punt-punt verbinding.

Sternetwerk: Wordt aangesloten op een centraal punt en wordt momenteel het meest voor internet gebruikt.

Busstructuur: Heeft een begin en eindpunt. De computers communiceren met elkaar op de aangesloten computers via een enkele kabel.

Ringnetwerk: bij uitval van één node of bij één kabelbreuk zijn nog steeds alle nodes met elkaar verbonden.

Boomstructuur: Vanuit een subgroep zijn er geen directe verbindingen met nodes die zich bevinden in een andere subgroep. Deze structuur kan bij een samenvoeging ontstaan van andere topologieën.

Verbindingen internetkabels

Er zijn meerdere mogelijkheden om de pc aan te sluiten op het internet, waarvan ADSL en een kabel het meest worden gebruikt. Wanneer je bij een interprovider bent aangemeld wordt daarbij een modem aangeleverd. De internetverbinding wordt dan ook na de herinstallatie van Windows weer online gezet. Tegenwoordig het over het algemeen zo dat de computers en je telefoon zijn verbonden met het internet. Door deze computers te plaatsen in een netwerk kan je tegelijkertijd gebruik maken van de internetverbinding. Binnen dit netwerk kunnen er ook printers en bestanden worden gedeeld.

Over het algemeen is het aanleggen van een netwerk met een router wel te doen en is het niet echt moeilijk. Het is makkelijker dan het delen van een internetverbinding in Windows. In praktijk zijn er wel wat problemen bij het aanleggen ervan en dat is het tot stand brengen van een goed beveiligde draadloze verbinding. De modemrouter met een ingebouwde DHCP-server wordt het meest gebruikt op het gebied van providers. Er wordt hierbij ook automatisch verbinding gemaakt. Wanneer je de router hebt ingesteld op een automatisch IP-adres is de computer waarschijnlijk snel online.

Het verstandigste is dat je de internetverbinding optimaliseert. Dat doe je voor de maximale prestaties. Je kan hiervoor gebruik maken van een gratis programma genaamd TCP Optimizer. Kies vervolgens het type internetverbinding, ga naar Optimal settings en klik op Apply changes. Op het tabblad genaamd Largest MTU ( indien nodig is de internetpagina wijzigen) kan er worden gecontroleerd of de optimale waarde voor de MTU 1500 is.